2009.gada 6.jūnija Liepājas pilsētas domes vēlēšanas
"LIEPĀJAS PARTIJA"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Uldis Sesks
2
Gunārs Ansiņš
3
Helvijs Valcis
4
Guntars Krieviņš
5
Imants Jānis Resnis
6
Edvīns Striks
7
Oskars Zīds
8
Ludmila Molčanova
9
Pāvels Jurs
10
Valdis Skujiņš
11
Atis Egliņš-Eglītis
12
Anna Krilova
13
Astrīda Vērdiņa
14
Diana Bikova
15
Baiba Kļava
16
Aigars Puks
17
Brigita Dreiže
18
Irēna Opšteine