2009.gada 6.jūnija Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanas
Politiskā partija "Rēzeknes Jaunsaimnieks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(9) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Valerijs Brokāns
2
Irēna Žogota
3
Žanis Voskāns
4
Alla Kručāne
5
Mihails Aleksejevs
6
Žanna Stikute
7
Vitālijs Smolickis
8
Inese Žuka
9
Aleksejs Ameļčenkovs