2009.gada 6.jūnija Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanas
Sociāldemokrātiskā partija-SDP
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jānis Krišāns
2
Pēteris Keišs
3
Pāvels Balabkins
4
Regīna Darapoļska
5
Ilmārs Ostrovskis
6
Vilma Kaļiņina
7
Aleksejs Stecs
8
Svetlana Deņisova
9
Sergejs Šilovs
10
Levs Šeinkers
11
Lūcija Mičule
12
Jānis Žukovskis
13
Dainis Pīrāgs
14
Jānis Noviks
15
Juris Glinskis
16
Rita Zommere