2009.gada 6.jūnija Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanas
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Antons Ludboržs
2
Edmunds Teirumnieks
3
Aivars Vilkaste
4
Ļubova Ceļapītere
5
Zane Ludborža
6
Ivars Grudulis
7
Ērika Teirumnieka
8
Jānis Butkevičs
9
Ineta Urtāne
10
Ivars Belka
11
Aija Judina
12
Aleksandrs Lebeds
13
Ēriks Linkuns
14
Normunds Liepiņš
15
Māris Bērziņš
16
Linda Suhanova