2009.gada 6.jūnija Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Juris Guntis Vjakse
2
Skaidrīte Baltace
3
Vija Poikāne
4
Raimonds Arbidāns
5
Arkādijs Reinieks
6
Ilona Rupaine
7
Vitolds Kudurs
8
Aivars Kaupužs
9
Ottomārs Rihters
10
Jānis Kravalis
11
Viktors Petrovs
12
Ilmārs Dreļs
13
Vladimirs Cvetkovs
14
Kaspars Krišāns
15
Andrejs Mazurs
16
Vaclavs Kovaļevskis