2009.gada 6.jūnija Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanas
Politiskā partija "Spēks vienotībā"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jānis Staškevičs
2
Boriss Terjohins
3
Edgars Vasiļenko
4
Ivars Meirāns
5
Nikolajs Kravaļs
6
Ivans Ribakovs
7
Vladimirs Ivanovs
8
Sergejs Ksendzovs
9
Pāvels Fjodorovs
10
Arnolds Gailums
11
Olga Verze
12
Vladimirs Petrovs
13
Ēriks Beloborodko
14
Aleksandrs Sikorskis
15
Natalija Filimonova