2009.gada 6.jūnija Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanas
"Pilsoniskā savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(12) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Edgars Overins
2
Aigars Sirmais
3
Evija Beitāne
4
Roberts Bruzguls
5
Mārīte Mežāre
6
Dace Visocka
7
Jelena Overina
8
Egīls Turlajs
9
Marina Sirmā
10
Rolands Kalvāns
11
Marks Bruzguls
12
Marija Vija Mazure