2009.gada 6.jūnija Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanas
"Vienota Rēzekne"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jurijs Petkevičs
2
Maija Muceniece
3
Gunārs Spradzenko
4
Vasilijs Smuļs
5
Māra Lagzdiņa
6
Anatolijs Hristaforovs
7
Maija Brēķe
8
Edgars Škinčs
9
Vladimirs Nesterovs
10
Mareks Voronovs
11
Viktors Gerasimovičs
12
Mārtiņš Opolais
13
Rolands Duncāns
14
Ļevs Suhobokovs
15
Jānis Mežinskis
16
Jāzeps Korsaks