2009.gada 6.jūnija Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanas
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(12) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Aivars Skrebinskis
2
Kristaps Gailis
3
Inese Upe
4
Jevģēnijs Kuzmins
5
Arnis Čiževskis
6
Jānis Zeile
7
Inga Skrebele
8
Ēriks Čudars
9
Valentīna Ostrovska
10
Jevgeņija Tepcova
11
Aivars Stikuts
12
Antoņina Jaudzema