2009.gada 6.jūnija Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Māris Igavens
2
Arnolds Laizāns
3
Kārlis Treijs
4
Anita Leontjeva
5
Aivars Bernāns
6
Ilona Mihailova
7
Artūrs Apeināns
8
Maija Cešeiko
9
Vladislavs Paurs
10
Edīte Čepule
11
Jānis Rapša
12
Regīna Semjonova
13
Gunārs Laganovskis
14
Olga Šahurova
15
Jānis Zazerskis