2009.gada 6.jūnija Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanas
Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(14) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jeļena Laškova
2
Valdis Stepiņš
3
Ilona Īriste
4
Imants Oļševskis
5
Ilga Pavlovska
6
Nikolajs Golubevs
7
Anita Suraka
8
Ivars Locis
9
Jānis Zagorskis
10
Juris Dmitrijevs
11
Aleksejs Lapsa
12
Aleksejs Vasiļjevs
13
Olga Medvedeva
14
Nikolajs Vavilovs