2009.gada 6.jūnija Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanas
Zaļo un Zemnieku savienība
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jānis Gailis
2
Leonārs Svarinskis
3
Valentīna Šidlovska
4
Gunta Trušele
5
Velta Ļubkina
6
Ivars Jurčs
7
Marija Cjunska
8
Olga Vogule
9
Natālija Romane
10
Ingrīda Sargune
11
Jānis Kopeika
12
Irina Tukiša
13
Pēteris Zaharenko
14
Benita Virbule
15
Viesturs Seržants
16
Gunārs Cipruss