2009.gada 6.jūnija Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanas
Partija "Savienība Latgales sirds"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(9) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Rolands Piļka
2
Antons Paurs
3
Edgars Bulis
4
Pēteris Pauliņš
5
Inga Ivenkova
6
Guntars Ivdris
7
Austris Jaudzems
8
Aivars Ližbovskis
9
Ainārs Protosevičs