2009.gada 6.jūnija Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanas
"PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(11) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Iļja Klimanovs
2
Valērijs Petrovs
3
Jevgeņijs Bogdanovičs
4
Andrejs Višņakovs
5
Tatjana Mihailova
6
Ilona Pavlenko
7
Tatjana Volņanko
8
Andrejs Jurevičs
9
Olesja Ņukša
10
Savva Popandopulo
11
Dmitrijs Pavlenko