2009.gada 6.jūnija Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanas
Rīcības partija
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ernests Jurkāns
2
Rihards Indriksons
3
Valentīna Lansberga
4
Georgijs Tihonovs
5
Sergejs Rutkovskis
6
Ināra Zeltiņa
7
Aleksandrs Pleškāns
8
Jānis Zeltiņš
9
Viktorija Pleškāne
10
Svetlana Rutkovska
11
Svetlana Spriņģe
12
Lidija Titova
13
Olga Cakule