2009.gada 6.jūnija Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanas
"Latgales tauta"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Voldemārs Skromulis
2
Svetlana Šilova
3
Viktors Zvonkovs
4
Stanislavs Volkovs
5
Dmitrijs Bedrjagins
6
Gaļina Lopsa
7
Vitālijs Krištopovs
8
Vladislavs Višņakovs
9
Anatolijs Ustinovs
10
Feodors Roslovs
11
Aleksandrs Ščelkunovs
12
Jūlija Aleksejeva
13
Arsenijs Šilovs
14
Natālija Kašihina
15
Viktors Isakovs
16
Valdis Seipulāns