2009.gada 6.jūnija Ventspils pilsētas domes vēlēšanas
"PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(6) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Vitālijs Ivanovs
2
Marina Djakova
3
Larisa Žeļezņaka
4
Jeļena Daudiša
5
Ludmila Bērziņa
6
Igors Avkštoļs