2009.gada 6.jūnija Ventspils pilsētas domes vēlēšanas
"DEMOKRĀTI.LV"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Agnese Pastare
2
Italo Freimanis
3
Ainars Zīle
4
Dainis Pagils
5
Armīns Kronbergs
6
Arvīds Juris Buks
7
Andis Sukurs
8
Dāvids Valdmanis
9
Zane Dzintare-Štrāla
10
Oskars Osis
11
Vineta Sadovska
12
Dzintars Rassa
13
Mareks Birznieks
14
Rolands Papēdis
15
Vineta Podniece
16
Aivars Posums