2009.gada 6.jūnija Ventspils pilsētas domes vēlēšanas
"Jaunais laiks", "SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI", "Pilsoniskā savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ojārs Grinbergs
2
Uģis Goldmanis
3
Ilze Bērziņa
4
Guntars Seilis
5
Dace Korna
6
Ivars Landmanis
7
Rita Lieģe
8
Jānis Strūģis
9
Oskars Junkars
10
Inese Gaiduka
11
Arta Vancāne
12
Velta Vočtava
13
Diāna Skudra
14
Gerda Ģertrūde Šneidere
15
Jeļena Sidļaroviča
16
Anatolijs Gļanenko