2009.gada 6.jūnija Ventspils pilsētas domes vēlēšanas
Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(4) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Inese Grigoruka
2
Eduards Rubīns
3
Ilona Sproģe
4
Egils Sproģis