2009.gada 6.jūnija Aizkraukles novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ilga Kravale
2
Astra Siliņa
3
Armands Kasparāns
4
Kaspars Ēvelis
5
Harijs Galino
6
Māris Zāģeris
7
Janīna Zolotorenko
8
Ņina Galino
9
Valentīna Laizāne
10
Guntis Pudovs
11
Inna Grahovska
12
Skaidrīte Garnele
13
Aina Lija Jēkabsone
14
Jeļena Deine
15
Ināra Pumpase
16
Marita Aleksejeva