2009.gada 6.jūnija Aizkraukles novada domes vēlēšanas
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(8) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Viktors Ivančikovs
2
Jānis Ozols
3
Nikolajs Sokols
4
Andris Cirmenieks
5
Ieva Ūtēna
6
Dana Isajeva
7
Irina Visocka
8
Ina Reķe