2009.gada 6.jūnija Aizkraukles novada domes vēlēšanas
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(14) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ligita Silaraupa
2
Elmārs Karpovičs
3
Dairis Vorslavs
4
Olga Tomaševska
5
Andris Derbeņevs
6
Juris Ivaņušins
7
Ivars Sekacis
8
Zenons Kokainis
9
Anatolijs Kuzmins
10
Valentīna Beča
11
Valters Baumgartens
12
Jurijs Keļmanis
13
Veneranda Koklače
14
Aina Brimerberga