2009.gada 6.jūnija Pļaviņu novada domes vēlēšanas
Zaļo un Zemnieku savienība
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Kārlis Putniņš
2
Māris Pilskalns
3
Jānis Usāns
4
Māris Packevičs
5
Baiba Ūbele
6
Raimonds Baltiņš
7
Māris Skābarnieks
8
Jolanta Bambule
9
Igors Timofejevs
10
Regīna Šimkēviča
11
Otīlija Bīriņa
12
Aldonija Ārija Cinīte
13
Jānis Gasperovičs
14
Jānis Ciceronoks
15
Inita Pilskalne
16
Dzintra Bērziņa
17
Ausma Melbārde
18
Uldis Beķeris