2009.gada 6.jūnija Pļaviņu novada domes vēlēšanas
"Pilsoniskā savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jānis Daģis
2
Biruta Pudniece
3
Aigars Lukss
4
Ansis Saliņš
5
Andrejs Bērziņš
6
Kristīne Rulle
7
Brigita Krauze
8
Kaspars Meinuzs
9
Mārīte Skrabutena
10
Mārtiņš Daģis
11
Andis Skrabutens
12
Ilze Škapare
13
Ludmila Severova
14
Andris Rūtiņš
15
Zigrīda Pavloviča