2009.gada 6.jūnija Pļaviņu novada domes vēlēšanas
DEMOKRĀTI.LV
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(14) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ervins Lapa
2
Andris Zeps
3
Kristaps Bite
4
Iveta Dūmiņa
5
Jurijs Orlovs
6
Uldis Eiduks
7
Ineta Utāne
8
Nauris Avotiņš
9
Ruslans Gabranovs
10
Inese Irbe
11
Mārcis Freijs
12
Jānis Pavlovs
13
Gita Nomale
14
Edīte Damberga