2009.gada 6.jūnija Pļaviņu novada domes vēlēšanas
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(11) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Mihails Hohlovs
2
Andris Lakstīgala
3
Juris Ikaunieks
4
Mirdza Sīmane
5
Nadežda Pakalka
6
Alda Zenfa
7
Jānis Kaņepējs
8
Ilgonis Placēns
9
Marija Pačkova
10
Elīza Lasmane
11
Gatis Andersons