2009.gada 6.jūnija Pļaviņu novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(14) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Modris Avotiņš
2
Valdis Āboliņš
3
Inese Saulīte
4
Jānis Aleksejevs
5
Boriss Bogačevs
6
Agnis Zaprauskis
7
Ausma Barševska
8
Ringolds Kļaviņš
9
Normunds Kupčs
10
Jānis Kakānis
11
Juris Vaivods
12
Inga Baginska
13
Jānis Lapšuks
14
Jānis Zvirgzdiņš