2009.gada 6.jūnija Pļaviņu novada domes vēlēšanas
Partija "Visu Latvijai!"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Pēteris Kalniņš
2
Juris Seikovskis
3
Iveta Ušacka
4
Viktors Dudars
5
Iveta Ivanova
6
Valdis Bērziņš
7
Juris Kupčs
8
Natālija Āboliņa
9
Jānis Āboliņš
10
Ainis Jākobsons
11
Andris Konušs
12
Māris Kursītis-Kursišs
13
Edgars Japiņš
14
Jānis Butāns
15
Jānis Balodis