2009.gada 6.jūnija Pļaviņu novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ainārs Arnītis
2
Vladimirs Samohins
3
Jānis Kārklis
4
Andrejs Kačkāns
5
Bruno Sīmanis
6
Antonija Sevostjanova
7
Arvīds Pīpkalējs
8
Ilona Lazda
9
Normunds Vingris
10
Ilze Seipule
11
Inna Kostina
12
Valentīns Tkačenko
13
Igors Fetkuļins
14
Jānis Lejnieks
15
Renāte Smeķe
16
Rita Ginaite
17
Valdis Hermanis
18
Juta Ivanova