2009.gada 6.jūnija Pļaviņu novada domes vēlēšanas
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(12) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Olga Odiņa
2
Lauris Saliņš
3
Renārs Vuškārnieks
4
Arnis Melderis
5
Iluta Bankovska
6
Zenta Biķerniece
7
Aivars Ernstsons
8
Raimonds Cālītis
9
Inita Cālīte
10
Ainārs Podnieks
11
Agrita Bēma
12
Aļģimants Kaščjukas