2009.gada 6.jūnija Kokneses novada domes vēlēšanas
"Tautas partija", "Pilsoniskā savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Viesturs Cīrulis
2
Māris Reinbergs
3
Lauma Āre
4
Jānis Bakmanis
5
Imants Balodis
6
Elvīra Broka
7
Ēriks Cīrulis
8
Inguna Doktore
9
Anda Elste
10
Iveta Hveckoviča
11
Inga Ķieģele
12
Jānis Liepiņš
13
Jānis Miezītis
14
Edgars Mikāls
15
Benita Peciņa
16
Vitālijs Rūrāns
17
Aija Skudra
18
Dainis Vingris