2009.gada 6.jūnija Kokneses novada domes vēlēšanas
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(17) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Anta Kučere
2
Aivars Pastars
3
Dagmāra Isajeva
4
Guntis Spēlmanis
5
Līga Kraukle
6
Artūrs Kokins
7
Velta Verkeviča
8
Gints Freibergs
9
Solveiga Rasnača
10
Tatjana Zeica
11
Malda Sokolovska
12
Edgars Verkevičs
13
Ineta Kinne
14
Inga Skrebele
15
Indra Rutka
16
Dzintra Žilde
17
Valentīna Puķīte