2009.gada 6.jūnija Kokneses novada domes vēlēšanas
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(17) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jānis Dzenis
2
Gaļina Kraukle
3
Ruta Borislava
4
Maruta Lāce-Stalidzāne
5
Mārīte Zeilāne
6
Dace Grele
7
Velga Feldmane
8
Jānis Liepiņš
9
Silvija Šeleste
10
Vineta Garkalne
11
Mudīte Auliņa
12
Gita Rūtiņa
13
Jurijs Tomaševskis
14
Renārs Gailītis
15
Ārija Āre
16
Henriks Ločmelis
17
Kristīne Van Herka