2009.gada 6.jūnija Skrīveru novada domes vēlēšanas
KOPĀ NOVADAM
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Iveta Biķerniece
2
Jānis Īviņš
3
Dainis Celmiņš
4
Sandra Trakina
5
Ina Fedotovska
6
Arnis Zitāns
7
Zigrīda Sprukte
8
Gunita Dubauska
9
Sanita Prūse
10
Vineta Vārpiņa
11
Irēna Rumpāne
12
Maruta Mīlīga
13
Dzintra Ģigule