2009.gada 6.jūnija Skrīveru novada domes vēlēšanas
"Mēs Skrīveriem"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(14) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Gunta Lisenko
2
Pēteris Jansons
3
Aivars Dronka
4
Uldis Dzērve
5
Aldis Rakstiņš
6
Aija Skudra
7
Ģedimins Siliņš
8
Sandra Ozola
9
Inguna Kronberga
10
Ilvija Livmane
11
Rasma Kazimirova
12
Danute Podvinska
13
Guntis Rūze
14
Valentīns Bogopoļskis