2009.gada 6.jūnija Skrīveru novada domes vēlēšanas
Skrīveri - mūsu novads.
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Aivars Lisenko
2
Jānis Brokāns
3
Aigars Aņisimovs
4
Kadri Riekstiņa
5
Inese Savicka
6
Iveta Kudlāne
7
Sarmīte Stepiņa
8
Rita Lielā
9
Dzintra Skuja
10
Vija Liase
11
Jānis Ozoliņš
12
Maija Bāliņa
13
Gatis Rūze