2009.gada 6.jūnija Skrīveru novada domes vēlēšanas
VIENOTI SKRĪVERIEM
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(9) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Inguna Juhņeviča
2
Jānis Sniedziņš
3
Ieva Jermacāne
4
Ainārs Engers
5
Sandra Ikerte
6
Agnese Ozoliņa
7
Daina Užule
8
Baiba Mačuļska
9
Andris Kosmačevs