2009.gada 6.jūnija Skrīveru novada domes vēlēšanas
"Skrīveri - šodien un rīt"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Andris Zālītis
2
Līga Ivanova
3
Mareks Annuškāns
4
Agita Beļūna
5
Agita Pērse
6
Ivars Pēterfelds
7
Egita Kiršteine
8
Ivars Grūbe
9
Vineta Laganovska
10
Anna Spruča
11
Rasma Krastiņa
12
Antija Krastiņa
13
Andis Pētersons