2009.gada 6.jūnija Skrīveru novada domes vēlēšanas
"Savējie"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(8) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Atis Bičkovskis
2
Agnese Sprukte-Leitāne
3
Zane Umule
4
Agita Grabovska
5
Linda Šteinberga
6
Evita Mārtiņa
7
Mārtiņš Leitāns
8
Laura Berķe