2009.gada 6.jūnija Balvu novada domes vēlēšanas
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ivans Baranovs
2
Tatjana Mieriņa
3
Normunds Dimitrijevs
4
Zinaida Kozure
5
Svetlana Pavlovska
6
Sergejs Sviridovs
7
Vasilijs Koguts
8
Nadežda Magdenko
9
Ēriks Ločmelis
10
Taisija Smirnova
11
Svetlana Aleksejeva
12
Alla Duļko
13
Valerijs Saveļjevs