2009.gada 6.jūnija Balvu novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ināra Ņikuļina
2
Ģirts Teilāns
3
Augusts Voika
4
Līga Kozlovska
5
Anita Petrova
6
Valdis Zābelis
7
Sandris Šalajevs
8
Andrs Vanags
9
Maruta Castrova
10
Benedikts Ančs
11
Jānis Vancāns
12
Maija Laicāne
13
Aija Ikstena
14
Valdis Sērmūkšs
15
Dārta Tjunīte
16
Kārlis Boldāns
17
Biruta Pundure
18
Oļģerts Zaharāns