2009.gada 6.jūnija Balvu novada domes vēlēšanas
Zaļo un Zemnieku savienība
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Andris Kazinovskis
2
Egons Salmanis
3
Inta Kaļva
4
Regīna Livke
5
Sarmīte Pužule
6
Pēteris Ozoliņš
7
Irēna Sprudzāne
8
Pēteris Supe
9
Guna Tūmiņa
10
Vilnis Dzenis
11
Ilona Stepāne
12
Andris Ķerāns
13
Jana Komane
14
Anastasija Gabrāne
15
Andrejs Krakups
16
Antra Eizāne
17
Pēteris Garjānis
18
Velga Pilāte