2009.gada 6.jūnija Balvu novada domes vēlēšanas
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jānis Trupovnieks
2
Pēteris Kalniņš
3
Sandis Puks
4
Iveta Tiltiņa
5
Raimonds Bombāns
6
Dace Ivanova
7
Jānis Roginskis
8
Diāna Bordāne
9
Jānis Zelčs
10
Maruta Tabūne
11
Jāzeps Jermacāns
12
Aivars Kairišs
13
Sarmīte Cunska
14
Jāzeps Ludboržs
15
Ivars Zaharāns
16
Lolita Berne
17
Andis Grāvītis
18
Ēvalds Dičevs