2009.gada 6.jūnija Balvu novada domes vēlēšanas
"Pilsoniskā savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(9) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ilona Džigure
2
Solveta Logina
3
Anna Jermacāne
4
Maruta Arule
5
Larisa Berne
6
Rita Lipāne
7
Nataļja Rode
8
Ārija Zaremba
9
Gunta Ercika