2009.gada 6.jūnija Balvu novada domes vēlēšanas
Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jānis Strapcāns
2
Anna Bērziņa
3
Leonīds Ikaunieks
4
Aivars Kindzuls
5
Nadežda Aleksejeva
6
Roberts Strapcāns
7
Iveta Barinska
8
Valentīna Fedulova
9
Artis Zelčs
10
Pēteris Kravalis
11
Kārlis Gabrāns
12
Iluta Bērziša
13
Silvija Dzerkale
14
Jānis Zakarīts
15
Mārīte Berķe
16
Dmitrijs Usins
17
Ēriks Kanaviņš
18
Aigars Čirka