2009.gada 6.jūnija Balvu novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(10) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Kristaps Keišs
2
Maruta Dokāne
3
Solvita Bērziša
4
Guntis Pauliņš
5
Kristaps Melnis
6
Gunita Ločmele
7
Santa Šņukute
8
Dagnija Vaickovska
9
Artūrs Vancāns
10
Gunita Kaša