2009.gada 6.jūnija Baltinavas novada domes vēlēšanas
"Mēs - Baltinavai!"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jevgenijs Zelčs
2
Guntars Bartkevičs
3
Kristaps Boldāns
4
Vladimirs Bolgarovs
5
Marija Bukša
6
Ināra Daukste
7
Antoņina Jevdokimova
8
Antra Keiša
9
Ilze Krišāne
10
Guntis Kūkojs
11
Vilhelms Laganovskis
12
Raimonds Leicāns
13
Aija Nagle
14
Lidija Siliņa
15
Imants Slišāns
16
Inta Vilkaste