2009.gada 6.jūnija Baltinavas novada domes vēlēšanas
Pārliecība Baltinavas novada attīstībai.
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(1) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Imants Bleidels