2009.gada 6.jūnija Baltinavas novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(12) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Valdis Zeltkalns
2
Gunita Mincāne
3
Valērijs Kovšovs
4
Taisija Jermacāne
5
Marija Skaba
6
Pēteris Keišs
7
Liene Čugurova
8
Imants Skabs
9
Zinaida Kovšova
10
Eleonora Vilne
11
Jānis Hudjakovs
12
Ivars Skabs